Ecoembes

Ecoembes a Europe
EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) és una organització europea fundada el mes de març del 2013, la missió de la qual és defendre la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) dins l'àmbit dels envasos, és a dir, les obligacions de respecte al medi ambient i la prevenció que se'n deriva per als responsables de la posada al mercat dels productes envasats, des de la fase de disseny fins que esdevinguin residus i la gestió posterior.
Responsabilitat Social Corporativa
L'activitat d'Ecoembes és eminentment ambiental. La nostra raó de ser està enfocada a reduir l'impacte ambiental dels envasos posats al mercat, i la nostra tasca és fer-ho dins d'un marc econòmic de costs raonables i considerar i gestionar el nostre impacte social. Per assolir aquest objectiu, conciliem l'eficiència amb la perdurabilitat en el temps.