Plantes de selecció

Plantes de selecció

Plantes de selecció

Per poder reciclar els envasos dels productes que consumim habitualment, cal separar-los en grups segons la naturalesa del material del qual estan fets.

En el cas dels envasos lleugers del contenidor groc, ens trobem amb tres grups molt diferents: envasos de plàstic, envasos metàl·lics i brics. Abans d'enviar-los als seus respectius recicladors, cal separar-los a les plantes de selecció d'envasos. N’hi ha més de 90 repartides per tota la geografia espanyola.

Procediment

Els envasos lleugers provinents del contenidor groc se separen en:

  • Metalls: acer i alumini
  • Plàstics: PET, PEAD, paper de plàstic transparent i plàstic mescla
  • Brics

Una vegada separats els materials, cada un es porta al reciclador corresponent qui s'encarrega de transformar-lo en nova matèria primera, amb la qual es podran fabricar nous envasos o altres productes, com per exemple peces d'automòbil, canonades, fibres tèxtils, etc.

Els metalls es porten a les acereries o a les foneries d'alumini depenent de si els envasos són d'acer o d'alumini respectivament. Els diferents plàstics,PET, PEAD, paper de plàstic transparent o plàstic mescla van a parar, en fraccions diferents i per separat, als recicladors corresponents. El mateix passa amb els brics.

Repartiment de les fraccions a diferents recicladors

Perquè un reciclador pugui optar pels materials provinents d'aquestes plantes,ha de complir una sèrie de requisits tècnics, econòmics i mediambientals que garanteixin el tractament correcte dels envasos.

Per tant, tots els recicladors que optin per aquests materials han d'estar homologats, com cal, i cal seguir un procediment d’adjudicació degudament auditat.

Formació en plantes de selecció

Des d'Ecoembes oferim formació al personal de les plantes que així ho vulguin, per ajudar-los a identificar millor els diferents materials.

Per això contractem empreses que imparteixen aquesta formació en plantes de selecció, plantes de tractament d'escombraries en massa i altres instal·lacions. La contractació es duu a terme mitjançant un procés d'adjudicació, regit per l'ISO 9001.

Actualment l'empresa adjudicatària fins al 31 de desembre del 2016 és Eurocontrol SA.

Manual de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers

El Manual de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers és una eina que conté el coneixement aplegat durant anys pel que fa al disseny i l'operació de les plantes de selecció d'envasos i que Ecoembes posa al servei de tècnics de residus d'entitats públiques, empreses explotadores i enginyeries.

Descarrega't en PDF el Manual de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers

Fes clic aquí per veure la versió en línia del Manual de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers