Buscar por etiqueta: Llei d'Envasos

Llei d'Envasos
Mostrando 1 - 5 de 5
  • El símbol El símbol té forma circular i conté dues fletxes lligades que segueixen un eix vertical. La fletxa superior s’ha d'e dirigi cap a la dreta i ha de ser de color verd fosc. La fletxa inferior contràriament, s’ha d'e dirigir obligatòriament cap a l' esquerra i ha de ser de color verd...
  • Es consideren envasos tots els articles fabricats amb materials de qualsevol naturalesa, que es facin servir per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a productes acabats, en qualsevol fase de la seva cadena de fabricació, distribució i...
  • Responsabilitat davant la Llei d'envasos El RD 782/1998, de 30 d'abril,estableix que aquestes bosses són un envàs, i que el responsable n'és el titular del comerç que les subministri. No obstant això, hi ha la possibilitat que els fabricants, els adquirents intracomunitaris o els importadors de...
  • Normativa nacional Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic.
  • Si la teva empresa comercialitza productes envasats, podràs sol·licitar l' adhesió al Sistema integrat de gestió (SIG) i així complir correctament amb la Llei d'envasos. Si la teva empresa és estrangera, assabenta't a través d'aquest enllaç de quines obligacions té amb el SIG També trobaràs...