Buscar por etiqueta: Símbol Punt Verd

Símbol Punt Verd
Mostrando 1 - 3 de 3
  • EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) és una organització europea fundada el mes de març del 2013, la missió de la qual és defensar la responsabilitat ampliada del productor (RAP) dins l'àmbit dels envasos, és a dir, les obligacions de respecte al medi ambient i la prevenció que se'...
  • Si la teva empresa comercialitza productes envasats, podràs sol·licitar l' adhesió al Sistema integrat de gestió (SIG) i així complir correctament amb la Llei d'envasos. Si la teva empresa és estrangera, assabenta't a través d'aquest enllaç de quines obligacions té amb el SIG També trobaràs...
  • El símbol El símbol té forma circular i conté dues fletxes lligades que segueixen un eix vertical. La fletxa superior s’ha d'e dirigi cap a la dreta i ha de ser de color verd fosc. La fletxa inferior contràriament, s’ha d'e dirigir obligatòriament cap a l' esquerra i ha de ser de color verd...