Beneficis del reciclatge d'envasos

Beneficis del reciclatge d'envasos

Beneficis del reciclatge d'envasos

El reciclatge d'envasos comporta considerables beneficis ambientals pel que fa a l'estalvi de matèries primeres, energia i aigua i a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així mateix, aquesta activitat contribueix al desenvolupament econòmic i social del nostre país mitjançant la generació de llocs de treball i de teixit industrial.

Des del 1998, any en el qual Ecoembes va començar l'activitat i aparegueren els primers contenidors grocs i blaus a Espanya, hem aconseguit que s'hi dipositin un total de 22,2 milions de tones d'envasos. El reciclatge d'envasos no només és una opció positiva per al medi ambient, sinó que també és una oportunitat econòmica i social. De fet, l'activitat d'Ecoembes ja ha generat 42.600 llocs de treball a Espanya 9.400 dels quals de manera directa .

I gràcies a això s'han aconseguit importants beneficis ambientals.

Beneficios del reciclaje de envases