Beneficis del reciclatge d'envasos

Beneficis del reciclatge d'envasos

Beneficis del reciclatge d'envasos

Els beneficis de reciclar els nostres residus són enormes en comparació amb l'acció que suposa. Reciclar comporta estalviar matèries primeres, energia, aigua i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. A més suposa una generació d'ocupació i teixit industrial.

Des del 1998, any en el qual Ecoembes va començar l'activitat i aparegueren els primers contenidors grocs i blaus a Espanya, hem aconseguit que s'hi dipositin un total de 22,2 milions de tones d'envasos. El reciclatge d'envasos no només és una opció positiva per al medi ambient, sinó que també és una oportunitat econòmica i social. De fet, l'activitat d'Ecoembes ja ha generat 42.600 llocs de treball a Espanya 9.400 dels quals de manera directa .

I gràcies a això s'han aconseguit importants beneficis ambientals.

Beneficios del reciclaje de envases

Per què reciclar ajuda el medi ambient?

Reciclant evitem que els productes i materials es converteixin en residus, transformant-los en altres elements completament nous, allargant-ne la vida útil i ajudant a preservar els recursos naturals del planeta. El reciclatge forma part de l’Economia Circular, el model basat a aprofitar al 100 % les matèries primeres, fent més eficients els processos d’ús i fabricació.

Diversos estudis realitzats per l’ESCI (School of International Studies), la Fundación Cidaut (Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía) i la Càtedra UNESCO han demostrat que cal menys energia per aconseguir matèria primera reciclada que per obtenir matèria primera verge. Obtenir les matèries primeres necessàries per fabricar alguns productes genera més substàncies contaminants que si aquestes matèries primeres fossin reciclades; és a dir, que es genera menys CO2 a l’atmosfera i es redueix la contaminació emesa. Produir paper des de zero també suposa més quantitat d’aigua que fer servir paper reciclat.

Al vídeo següent veiem totes aquestes dades de manera més detallada.

Conscients de l’impacte ambiental dels residus a la natura, des d’Ecoembes seguim apostant perquè els envasos del futur siguin cada vegada més sostenibles. A més de reduir el sobreenvasatge de productes, a Ecoembes creiem que cal trobar altres alternatives per als envasos actuals. TheCircularLab, el centre d’innovació en economia circular d’Ecoembes, ha desenvolupat un nou material plàstic biobasat. Aquest material biobasat s’obté a partir de residus vegetals com peles de patata i altres deixalles vegetals, per la qual cosa és compostable, reciclable i biodegradable.

Aquests tipus d’envasos, formats 100 % per matèria orgànica, es poden convertir en una alternativa per tractar els residus orgànics, contribuint al seu reciclatge i a disminuir el malbaratament alimentari. El procés de generació per obtenir aquests productes és el PHBV (polihidroxibutilvalerat) i consisteix a triturar el residu vegetal i a extreure’n la glucosa.