El nostre llegat

El nostre llegat

El nostre llegat

Ecoembes és l'organització que té cura del medi ambient mitjançant el reciclatge i l'ecodisseny dels envasos a Espanya.

La nostra missió és fer possible que els envasos que es dipositin als contenidors grocs (envasos de plàstic, llaunes i brics) i blaus (envasos de paper i cartró) es reciclin i esdevinguin noves matèries primeres que contribueixin a preservar el nostre entorn natural.

Coordinem tots els agents implicats en el procés del reciclatge d'envasos: empreses que comercialitzen productes envasats al mercat; ciutadans que els compren i que, després de consumir els productes, dipositen els envasos als contenidors adequats; administracions públiques que s'encarreguen de recollir-los, i recicladors que els processen per fer possible que es transformin en nous productes.

Gràcies al compromís de tots ells i a un model de gestió basat en l´innovació, la sostenibilitat i l'eficàcia, els espanyols vam reciclar 1.453.123 tones d' envasos domèstics durant el 2018 un 12,3% més que el 2017. Aquestes xifres ese situen per sobre dels objectius establerts dins del paquet d' Economia Circular de la Comissió Europea per al 2020.

Per tipologia d' envasos, les xifres de reciclatge són molt positives. En aquest sentit les del metall, com les llaunes de beguda i conserves, van registrar un percentatge de reciclatge del 85,4%. Així mateix, els envasos de paper i cartró van arribar a una taxa del 80% i els envasos de plàstic al 75,8%.

Des del 1998, any en el qual vam iniciar la nostra activitat, a Espanya s'han reciclat 22,2 milions de tones d'envasos.

Nuestro Legado Ecoembes

Etiquetas: