Govern Corporatiu

Govern corporatiu

Govern corporatiu

Ecoembes impulsa aspectes com la transparència, la cultura de control intern, també de la composició dels òrgans de govern, la protecció dels drets dels accionistes i la relació amb els diferents grups d'interès. Per aconseguir-ho ha adoptat les millors pràctiques del mercat i ha pres com a referència els estàndards més alts i el Codi unificat de bon govern per a societats cotitzades.

La implantació d'aquestes millores comporta els beneficis següents per a Ecoembes i els seus accionistes:

  • Augmenta el nivell de confiança dels grups d'interès.
  • Garanteix la transparència informativa.
  • Vetlla pel funcionament adequat dels òrgans de govern i d'administració, amb la delimitació clara de funcions i responsabilitats.
  • Reforça la protecció dels drets dels accionistes.
  • Millora la gestió dels conflictes d'interès.
  • Enforteix la cultura de control intern.
  • Garanteix la segregació adequada de funcions, deures i responsabilitats.