Línies de treball i investigació

Línies de treball i investigació

Línies de treball i investigació

1

Recollida, tractament i reciclatge: optimització i anàlisi d'impactes

Aquesta línia de treball engloba tots ells estudis i projectes relacionats amb els processos de recollida, tractament i reciclatge, i cobra especial rellevància l'aplicació de la metodologia d'anàlisi del cicle de vida (ACV) adquireix una rellevància especial per desenvolupa-los Col·laborem amb les entitats de materials en estudis relacionats amb el sector del reciclatge, i focalitzem el nostre esforç en els punts estratègics per a la consecució dels objectius, la millora de la qualitat i la investigació sobre aplicacions finals per als materials reciclats.

2

Canvis normatius i models de gestió

El marc legal en matèria de residus d'envasos evoluciona i canvisa al llarg dels anys, per això cal analitzar i avaluar l'adaptació dels sistemes i dels models de gestió d'manera contínua. A propòsit d’això, dins d'aquesta línia de treball, es duen a terme estudis estratègics que, amb la possibilitat d'adaptar els sistemes de recollida, tractament i reciclatge a la normativa vigent, busquen sempre solucions eficients des del punt de vista tècnic, econòmic i ambiental.

3

Ecodisseny i nous materials d'envasatge

Aquesta línia inclou el “projecte Dissenya per reciclar”, concebut per fer conèixer a les empreses adherides les claus del disseny per a un envàs que es recicli més fàcilment sense que es generin punts crítics al llarg del seu procés de recollida, tractament i reciclatge.

La col·laboració estreta que des d'Ecoembes mantenim amb la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) s'ha materialitzat al llarg dels anys en diversos convenis per al desenvolupament de línies d'investigació sobre el reciclatge dels envasos de plàstic. Gràcies a aquests estudis, s'han pogut ampliar coneixements en qüestions relatives a nous materials d'envasament i els seus possibles efectes en els processos posteriors de selecció i reciclatge.