Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat social corporativa

Responsabilitat social corporativa

L'activitat d'Ecoembes és eminentment ambiental. La nostra raó de ser està enfocada a reduir l'impacte ambiental dels envasos posats al mercat, i la nostra tasca és fer-ho dins d'un marc econòmic de costos raonables i considerar i gestionar el nostre impacte social. Per assolir aquest objectiu, conciliem l'eficiència amb la perdurabilitat en el temps.

Per això hem desenvolupat el Pla director d'RSC 2012-2015 que compagina les prioritats estratègiques de la companyia amb les expectatives del entorn en el qual opera. Aquest pla està orientat acinc grans compromisos: