Desenvolupament de les persones

Desenvolupament de les persones

Desenvolupament de les persones

La nostra empresa està formada per un equip de persones compromeses, responsables, involucrades i proactives, que encarnen els valors corporatius, representen la identitat d'Ecoembes i són el nostre principal motor.

El nostre compromís amb el desenvolupament de les persones es resumeix les línies següents:

1

Clima laboral favorable
Fomentar la motivació i la col·laboració per aconseguir un sentiment més gran de pertinença a la companyia.

2

Formació i desenvolupament dels nostres empleats
Atendre les necessitats i les demandes formatives dels treballadors per augmentar la seva capacitació i potencial i, consegüentment, promoure la seva millora contínua i el reciclatge professional.

3

Conciliació
Harmonitzar la vida laboral i la familiar dels empleats gràcies a mesures de flexibilitat que s'adapten a les seves circumstàncies reals.

4

Igualtat
Garantida per mesures de respecte dels drets humans i la no-discriminació que alhora afavoreixen, la integració i l'accessibilitat laboral de persones amb discapacitat.

5

Atracció i retenció de professionals
Utilització de criteris objectius en els processos de selecció i retenció de talents mitjançant plans de formació i desenvolupament.

Per a més informació, consulta l´l'Informe anual 2015