Eficiència i qualitat

Eficiència i Qualitat

Eficiència i qualitat

A Ecoembes busquem l’eficiència econòmica i ambiental en els nostres processos, per tal que puguin garantir la viabilitat a llarg termini del sistema integrat de gestió (SIG) que coordinem.

Ens preocupem per maximitzar l'eficàcia i l'eficiència de la nostra gestió interna i dels nostres processos operatius. Treballem per la millora contínua, l' excel·lència i la satisfacció de totes les parts interessades en el reciclatge d'envasos.

Descarrega't la Política integrada de qualitat i medi ambient

Per aconseguir aquests objectius, hem desenvolupat un sistema integrat de gestió ambiental i de qualitat, segons les normes UNE-EN ISO 14001:2004 i UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 9001:2008. manera de treballar està implantada a totes les nostres instal·lacions.

Tots estem involucrats en l’assoliment dels objectiussegüents:

1

Desenvolupar els processos i les activitats necessaris per a la consecució dels objectius de reciclatge d’acord amb uns principis de qualitat, rigor i transparència, sense deixar de banda l’eficàcia i la sostenibilitat del sistema.

2

Treballar per la satisfacció dels grups d’interès i la protecció de l’entorn, mitjançant un servei de qualitat i una gestió eficient de l’activitat de la companyia.

Consulta els nostres certificats de qualitat

The International Certification Network (IQNET)
Certificat del sistema de gestió de la qualitat (AENOR)

Per a més informació, consulta l’Informe anual 2015

Etiquetas: