Ètica i bon govern

Ètica i bon govern

Ètica i bon govern

La societat i els mercats exigeixen a les companyies que estiguin dirigides conforme a uns principis ètics i íntegres que evitin males pràctiques, i que integrin i gestionin els riscos socials, ambientals i econòmics.

La nostra cultura corporativa es basa en la integritat, la transparència i l’eficiència. Això es tradueix en una gestió orientada a l’equitat en el tracte a les empreses adherides, la col·laboració amb l'administració pública, el rigor tècnic i l'excel·lència operativa, el rigor técnico y la excelencia operativa.

Recentment hem començat dos projectes dins d'aquest àmbit:

El nou Codi étic de la companyia es basa en els valors corporatius, les pràctiques de bon govern i el compliment dels compromisos amb els seus grups d'interès. A més, inclou les dimensions socials i ambientals de l'activitat d'Ecoembes, segons la seva idea de Rresponsabilitat Ssocial Ccorporativa.

La valoració de les recomanacions de bon govern del Codi unificat de bon govern de la CNMV per a societats cotitzades.