Relació amb els stakeholders i acció social

Relació amb els Stakeholders i Acció Social

Relació amb els stakeholders i acció social

A Ecoembes busquem establir aliances i mantenir relacions estables amb els nostres grups d'interès, ja que tenen un paper fonamental al llarg de tot el cicle de l'envàs. D'aquesta manera desenvolupem un model de responsabilitat compartida.

Gràcies a la transparència i la confiança establim canals de diàleg comuns i específics. Així coneixem les expectatives dels nostres stakeholders i dissenyem accions de resposta concretes.

  • Accionistes
  • Empreses adherides
  • Recicladors i recuperadors
  • Entitats de materials
  • Empleats
  • Administracions públiques
  • Mitjans, altres SIGs, ONGs, etc.
  • Proveïdors
  • Ciutadans