Visió y valors

Visió i valors

Els valors i la visió d'Ecoembes són un reflex del nostre compromís amb el desenvolupament sostenible i comprenen les seves tres dimensions ètica i econòmica, ambiental i social per integrar-les en l'estratègia empresarial.

La nostra visió

Aconseguir els objectius fixats per la llei vigent en cada moment, dins dels terminis establerts, mitjançant la col·laboració amb les entitats locals en la recollida selectiva d'envasos. D'aquesta manera es garanteix la destinació final dels materials recuperats i es procura que les exigències legals siguin de compliment possible sense posar en perill ni interferir en el desenvolupament econòmic sectorial.

Amb la nostra activitat busquem assegurar el desenvolupament sostenible i un funcionament òptim del sistema que gestionem a mitjà/llarg termini, i que pugui satisfer les necessitats dels participants, davant les demandes actuals i futures de la societat i de les administracions, en els temes relatius als residus d'envasos i els seus tractaments.

Els nostres valors són l'essència de la cultura Ecoembes. Inspiren i guien la nostra conducta i caracteritzen la nostra relació amb els nostres grups d'interès:

 • Integritat
  • Sostenibilitat
   • Col·laboració
    • Eficiència
     • Rigor
      • Innovació
       • Proactivitat