Procés de recollida, selecció i reciclatge

Procés de recollida, selecció i reciclatge

Procés de recollida, selecció i reciclatge

Avui dia, els ciutadans utilitzem molts més envasos que abans i entre tots hem de garantir que siguin reciclats i que puguin tenir una segona vida.

Amb aquest objectiu, es posa en marxa un procés que comencem els ciutadans quan dipositem els envasos als contenidors grocs (envasos de plàstic, llaunes i brics) i blaus (envasos de paper i cartró) que els ajuntaments posen al nostre abast. Posteriorment, aquests ens s'encarreguen de recollir-los i transportar-los a les plantes de reciclatge. Allà, finalment, els envasos es reciclen i es transformen en una nova matèria primera amb la qual es fabricaran nous productes.

Recollida de l'envàs

Una vegada s’han consumit els productes, l'envàs ja no compleix la funció per a la qual va ser creat i esdevé un residu. És en aquest moment quan cal recuperar-lo perquè pugui ser reciclat i per contribuir així a la protecció del medi ambient.

Per fer possible la recollida dels residus d'envasos que generem a casa, Ecoembes col·labora amb les administracions locals i autonòmiques perquè més de 47 milions d'espanyols puguem destriar diàriament els envasos i, d'aquesta manera, afavorir-ne el reciclatge i preservar el medi ambient.

En total, a Espanya estan disponibles, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, 383.974 contenidors grocs i 217.170 blaus per facilitar que els ciutadans puguem dipositar-hi els envasos. I són els ajuntaments els encarregats de recollir-los i dur-los a les plantes de selecció, on primer es classifiquen i després es reciclen.

Per poder reciclar els envasos que consumim habitualment, cal dipositar-los als contenidors corresponents segons el material de què estan fets. Així, els envasos de plàstic, les llaunes i els brics van al contenidor groc, i els envasos de paper i cartró, al blau.

Recuperació i reciclatge de l'envàs

Un cop dipositats al contenidor adequat, els envasos de paper i cartró es porten directament als recuperadors i recicladors. En el procés de tractament que segueixen, després d'e classificar-los en funció de les seves qualitats, passen a ser reciclats per convertir-se posteriorment en nous materials de paper i cartró.

No obstant això, al contenidor groc hi trobem tres grups d'envasos molt diferents, els envasos de plàstic, els envasos metàl·lics i els brics, i abans d'enviar-los als recicladors, corresponents, se separen a les plantes de selecció d'envasos.

Actualment, per tota la geografia espanyola hi ha repartides 61 plantes de selecció d'envasos automatitzades (de les 95 existents al país). Un cop en aquestes instal·lacions, els envasos lleugers se separen com a mínim, en tres fraccions: metalls (acer i alumini), plàstics (PET, PEAD, paper de plàstic transparent i plàstic mescla) i brics. Una ampolla d’aigua és un exemple de plàstic PET una llauna de conserves és un exemple de metall, i una bossa de patates fregides de plàstic mescla.

Cada fracció d’envasos es porta al reciclador corresponent, el qual s'encarregarà de transformar-los en nova matèria primera.

Amb aquest procés es tanca el cicle de l'envàs, que promou la cura del medi ambient D’aquesta manera es pot evitar que els productes acabin en abocadors, on no tenen cap utilitat i generen un impacte ecològic negatiu, i se’ls dona una nova vida.