Informe anual

Informe anual

Aquest document proporciona informació sobre el model de gestió i l'estratègia de l'organització en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu. Tot seguit et podràs descarregar els informes anuals d'Ecoembes dels dos últims anys .


 

Etiquetas: