Marcatge de l'envàs

Marcatge de l'envàs

Marcatge de l'envàs

Els envasos dels productes que les empreses del SIG que gestiona Ecoembes al mercat nacional s'han d’identificar amb el símbol Punt Verd, que garanteix que l'empresa està complint amb la Llei d'envasos.

El símbol

El símbol té forma circular i conté dues fletxes lligades que segueixen un eix vertical. La fletxa superior s’ha d'e dirigi cap a la dreta i ha de ser de color verd fosc. La fletxa inferior contràriament, s’ha d'e dirigir obligatòriament cap a l' esquerra i ha de ser de color verd clar. No obstant això, per evitar costos addicionals als envasos, está permès adaptar el símbol als colors utilitzats a l'envàs.

Símbolo Punto Verde

Marcatge de l'envàs

El marcatge ha de ser clarament visible i fàcilment llegible i ha de tenir una persistència i una durabilitat adequades, fins i tot un cop obert l'envàs.

El Punt Verd ha d'estar incorporat almenys a l'envàs de la unitat mínima de venda, és a dir, a l'envàs que el consumidor pot adquirir com a producte en un lineal. Les unitats de venda que es puguin fraccionar s’ha de poder identifica amb un Punt Verd (ex. paquet de 6 llaunes de begudes refrescants que es puguin comprar per unitats).

Si, contràriament, la unitat de venda és totalment indivisible, l'envasador po identificar solament la capsa que conté les unitats (ex. capsa de deu bosses de te; paquet de tres llaunes de tonyina amb oli).

Regles d'ús del símbol Punt Verd

Perquè els ciutadans identifiquin el símbol sense problemes, cal complir les regles següents:

  • En cap cas no es pot modifica

  • S'ha d' imprimir íntegrament

  • Cal respectar-ne les proporcions

  • No es pot completa amb elements gràfics

  • Només es podrà altera amb l'autorització d'Ecoembes