Sol·licitud i tràmits d'adhesió

Sol·licitud i tràmits d'adhesió

Sol·licitud i tràmits d'adhesió

Si la teva empresa és responsable de posar productes envasats al mercat, po sol·licitar l'adhesió al SIG i d'aquesta manera, complir amb les teves obligacions, segons la Llei d'envasos.

Per fer-ho, ha de dur a terme els tràmits següents:

1

Complimentar la sol·licitud d'adhesió.

2

Posteriorment, rebràs el contracte d'adhesió per duplicat i la factura de la quota d'adhesió.

3

Signar els dos exemplars del contracte d'adhesió, i complimentar les dades de la persona que signa el contracte, els annexos que corresponen al càrrec directe SEPA (ordre de domiciliació bancària), les manifestacions de declaració voluntària d'envasos comercials i industrials i les manifestacions de revisió dels comptes anuals i de l'informe de gestió per un auditor de comptes.

4

Paga la quota d'adhesió (660 euros IVA inclòs, per les empreses que facturin més de 6.000.000 d’euros l'any, i 330 euros IVA inclòs per a la resta).

5

Des del moment en què reb el contracte d'adhesió, disposar d' d'un mes per enviar-nos el contracte complimentat , i per duplicat amb el justificant de l'ingrés de la quota d'adhesió, a les nostres oficines, situades al Calle de Cardenal Marcelo Spínola 14 / 2ª Planta 28016 Madrid.

6
 

Verificarem els contractes, Ecoembes els signarà, i a continuació, e'n remetrem un exemplar signat per ambdues parts, així com la documentació i els suports necessaris per complimentar la declaració d'envasos.

7

Les empreses han d' entregar una declaració per a cadascun dels quatre períodes anteriors a l'adhesió Quan reb la documentació de la declaració d'envasos, podrás completar-la amb l'ajuda de l' aplicació informàtica que Ecoembes ha desenvolupat i disposaràs d'un mes per lliurar-nos-la.

8

Una vegada entregada, procedirem a facturarte la quantitat declarada en quatre trimestres, tal com està establert en el contracte d'adhesió, i finalitzarà el procés d'adhesió.

Una cop adherida al SIG, l'empresa, ha d' entregar cada any una declaració pels envasos que hagi posat la venda al mercat espanyol durant el període anterior.