Declaració d'envasos

Declaració d'envasos

Declaració d'envasos

La declaració d’envasos recull el càlcul de la contribució econòmica al Sistema integrat de gestió (SIG) , pel que fa als productes envasats comercialitzats per l'empresa d'Ecoembes, durant l'últim exercici natural.

Com s’ha de fer la declaració d'envasos

Les empreses d'Ecoembes disposen dos models per fer la declaració d' envasos:

Declaració ordinària

Les empreses han d'aportar informació detallada sobre els productes, els envasos i les vendes anuals.

Declaració simplificada

Sempre que no hagin de declarar més de 12 tones de material d'envasament, ni vulguin presentar plans de prevenció per mitjà d'Ecoembes.

Consulta aquí la guia digital de declaració d'envasos

Usuaris, contrasenyes i targetes de coordenades

Per facilitar l'entrega de la declaració, totes les empreses reben un nom d' d'usuari i una contrasenya associats al signatari consignat en la declaració, així com una targeta de coordenades.

Amb aquests elements de seguretat, les empreses poden:

Si el signant de la declaració ha canviat, si us plau, sol·licita noves claus al més aviat possible dins del portal, a l'apartat Usuari registrat > Sol·licitud canvi signant.

Quan cal presentar la declaració d'envasos

La declaració anual d'envasos s’ha de presentar abans del 28 de febrer, segons l' art. 15 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997. No obstant això, les empreses de nova adhesió, tenen un termini d' un mes des de la recepció del contracte signat.

Si la declaració no s'entrega dins del termini, l'empresa queda exclosa de l'Informe anual que Ecoembes envia el 31 de març a les comunitats autònomes sobre les empreses que han declarat.

A més, el retard en l'entrega de la declaració comporta l'aplicació d'una penalització econòmica, segons s’estipula al contracte d'adhesió a Ecoembes (clàusula 13.4).