Bosses entregades en comerços

Bosses entregades en comerços

Bosses entregades en comerços

Són les bosses entregades o adquirides als comerços perquè el consumidor pugui transport la mercaderia. Els exemples més habituals són les bosses d'anses (bosses samarreta) o les bosses de secció, utilitzades per envasar productes a granel (fruites, dolços, carns, etc.) en el moment de la venda.

Responsabilitat davant la Llei d'envasos

El RD 782/1998, de 30 d'abril,estableix que aquestes bosses són un envàs, i que el responsable n'és el titular del comerç que les subministri. No obstant això, hi ha la possibilitat que els fabricants, els adquirents intracomunitaris o els importadors de les bosses, actuïn voluntàriament com a intermediaris entre el comerç i Ecoembes.

Compliment de la llei: acord voluntari entre Ecoembes, fabricants de bosses d'un sol ús i el comerç/distribució:

El comerç podrà sol·licitar a qualsevol fabricant o proveïdor de bosses, voluntàriament adherit a Ecoembes mitjançant la signatura d'aquest acord, la gestió de la declaració i contribució pel Punt Verd de les bosses que posa al mercat.

El fabricant o proveïdor traspassarà el cost del Punt Verd al comerç. Aquesta quantitat haurà d' d'aparèixer de manera explícita en cada factura que emeti, a fi que el comerç pugui verificar i demostrar que compleix amb les seves obligacions legals.

L'acord serà únicament vàlid per a les bosses entregades en comerços, i en cap cas serà aplicable a altres tipus d'envasos.