Facturació

Facturació

Facturació

Des d'Ecoembes emetrem quatre factures trimestrals, corresponents a la quarta part del total de la declaració, i una cinquena factura o nota d'abonament per regularitzar la diferència entre les quantitats facturades provisionalment l'any anterior i les dades reals obtingudes en la nova declaració.

Els pagaments de l'empresa, a l'empara del que s’assenyala en el contracte d'adhesió amb Ecoembes, s'efectuaran mitjançant càrrec directe SEPA.

Calendari de facturació

Ejemplo Calendario Facturación

Facturació electrònica

Des del mes de juliol del 2016, el servei d'emissió de factures es fa en format electrònic per a totes les empreses i, per tant, Ecoembes ha deixat d'enviar les factures en paper. Aquest sistema permet descarregar i consultar les factures directament des del portal d'Ecoembes. Els avantatges són el respecte vers el medi ambient i una garantia total de privacitat i autenticitat.

Exemple

Declaració provisional númn-1:€1,200

Declaració definitiva núm. 1/Provisional núm-1: 1.500 €

Calendario Facturación

Casos excepcionals

En el cas de les declaracions simplificades i les declaracions que resultin en menys de 400 €, des d'Ecoembes emetrem una única factura el mes de març amb data de venciment, el 30 de juny.

Les declaracions corresponents a períodes retroactius es facturaran durant l'any en el qual es presentin, amb venciment a un mes des de la data d’emissió de la factura.

Etiquetas: