Envasos de consum per particulars

Envasos de consum per particulars

Envasos de consum per particulars

Tots els que siguin susceptibles de ser adquirits per particulars per al seu consum, sempre que la recollida dels residus d'envasos generats correspongui a ens locals.

Aquests envasos s’han de posar al mercat mitjançant un sistema de dipòsit, devolució i retorn o un sistema integrat de gestió, i en aquests casos cal contribuir-hi econòmicament per fer-ne possible la recuperació i el tractament posteriors.