Importacions

Importacions

Segons l'art. 2.12 de la Llei d'envasos, els importadors o els adquirents intracomunitaris també es consideren envasadors. Per tant, són aquestes empreses les que tenen la responsabilitat legal de declarar i contribuir pels envasos dels productes que posen al mercat nacional.

Els envasos posats al mercat que provinguin d'importacions o siguin adquirits en altres estats membres de la Unió Europea, s’han de declarar amb un criteri idèntic que el de la resta d'envasos.

Excepció: acords voluntaris amb els proveïdors estrangers

De manera excepcional, Ecoembes permet que els proveïdors estrangers puguin adherir-se al SIG i que es facin càrrec voluntàriament de la declaració i contribució del Punt Verd en comptes dels clients, amb l'únic objectiu d'evitar que els seus productes, que habitualment distribueixen importadors mitjans i petits, puguin ser comercialitzats a Espanya sense complir la normativa d'envasos.

En aquests casos, Ecoembes es reserva el dret de sol·licitar a les societats estrangeres tota la informació que sigui necessària per poder contrastar amb els importadors la veracitat de les dades.

No obstant això, quan la marca amb la qual aquests productes importats són comercialitzats pertany a l’empresa espanyola (en el cas de les marques de distribució), desapareix la raó per permetre que l'empresa estrangera dugui a terme la contribució del Punt Verd. En aquest cas, la responsabilitat recau necessàriament sobre el propietari espanyol de la marca, amb independència que el proveïdor estranger estigui identificat a l'envàs.

Per evitar confusions, es recomana establir molt clarament amb cadascun dels proveïdors estrangers la política que cal seguir pel que fa a la declaració d'envasos i a la contribució corresponent. Això evitarà tant que l'envasament acabi per no contribuir al SIG com situacions de doble contribució.

Si vols més informació, fes clic aquí

Etiquetas: