Plans de prevenció

Plans de prevenció

Plans de prevenció

Amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental dels envasos per fer-los més sostenibles, les empreses envasadores o importadores de productes envasats que superin llindars determinats de pes d'envàs posat al mercat estan obligades a dur a terme un pla empresarial de prevenció (PEP).

Així ho estableix el Reial decret 782/1998, que desenvolupa la Llei 11/1997, d'envasos i residus d’envasos.

Veure si es requereix la seva empresa per tenir una PEP

Com puc complir amb aquest requisit legal?

Pots complir amb aquest requisit legal elaborant un pla individual o participant en un pla sectorial. A Ecoembes t'oferim, sense cost addicional, la possibilitat de participar en el nostre Pla empresarial de prevenció (PEP) juntament amb més de 2.000 empreses que representen més del 90 % del material adherit a Ecoembes.

A la taula següent apareixen les obligacions que adquireix l'empresa si decideix complir el requisit legal elaborant un PEP individual, comparant-lo amb les obligacions del PEP sectorial d’Ecoembes.

Quins avantatges té participar en el PEP sectorial elaborat per Ecoembes?