Sóc responsable de l'envàs?

Sóc responsable de l'envàs?

Sóc responsable de l'envàs?

A Ecoembes treballem per tenir cura del medi ambient, la nostra raó de ser. Per això facilitem a les empreses que estan afectades per la Llei d'envasos i residus d'envasos, orientada a prevenir i reduir l'impacte ambiental dels envasos i la gestió dels residus, que puguin complir amb la seva responsabilitat ambiental.

La teva empresa està afectada per la Llei d'envasos i residus d'envasos si...

 •  
  Ven productes

  envasats amb marca pròpia i de distribució susceptibles d'arribar al consumidor final dins del territori nacional.

 •  
  Envasa/fabrica i ven

  productes susceptibles d'arribar al consumidor final dins del territori nacional.

 •  
  Importa i ven

  productes envasats susceptibles d'arribar al consumidor final dins del territori nacional.

Si la teva empresa compleix alguna d'aquestes condicions, l’i afecta la Llei d'envasos i residus d'envasos. Per tant ha de ser responsable de la gestió correcta dels envasos domèstics que posa al mercat i adherir-se al Sistema integrat de gestió (SIG) d'Ecoembes o a un sistema de dipòsit, devolució i retorn.

Per adherir-ste al SIG d'Ecoembes, si us plau, fes clic aquí

La teva empresa està obligada a dur a terme un pla de prevenció de residus d'envasos si…

Supera algun dels llindars següents de pes d'envàs posat en el mercat, segons estableix el RD 782/1998 que desenvolupat la Llei 11/1997 d'envasos i residus d'envasos, que afecta les empreses envasadores o importadores de productes envasats:

Reglamento 782/1998

Plan empresarial de prevención

Per a aquests llindars, es tenen en consideració els envasos amb destinació domèstica, comercial i industrial generats al llarg d' un any.

Si vols obtenir més informació sobre el pla de prevenció d'Ecoembes, fes clic aquí