Tarifes punt verd

Tarifes del Punt Verd

Tarifes del Punt Verd

El cost del Punt Verd que s'aplica als envasos depèn del tipus de material; per tant, a igualtat de pes, no cotitzarà el mateix un envàs d'alumini que un de cartró, plàstic o acer.

Les tarifes vigents s’han calculat per cobrir el cost addicional que suposa la recollida selectiva dels residus d'envasos, i s’han actualitzat per poder donar servei a una població amb un sistema de recollida selectiva cada vegada més gran.

Si vols saber com es calculen les tarifes Punt Verd, fes clic aquí

Les tarifes per als diferents tipus de material d'envàs són les següents:

Tarifas Punto Verde

Per més informació pots consultar:

Criteris generals d'aplicació del cost del Punt Verd

Cadascun dels elements que poden compondre un envàs (tap, ansa, ampolla, etiqueta, estoig, etc.) ha de cotitzar per separat, i se li aplica el barem del material que correspongui.

Per exemple, una ampolla de plàstic amb tap d'alumini té tres elements separables: l'ampolla, a la qual cal aplicar el barem de material plàstic; el tap, al qual cal aplicar el barem de l'alumini, i l'etiqueta, a la qual cal aplicar el barem del paper-cartró.

El cost del Punt Verd d'aquest producte serà la suma del cost de l'ampolla, el del tap i el de l'etiqueta.

Pel que fa als envasos o elements d’envasament compostos (taps, vàlvules, anses, etc.), és a dir, formats per 2 o més materials que originalment estan separats però que, quan es forma l'envàs, són difícilment separables pel consumidor final, cotitzen pel material majoritari.

Tarifes de la declaració simplificada

Les tarifes que cal aplicar en aquesta modalitat es determinen en funció de les tones d'envasos posats al mercat l'any anterior.

Tarifas Punto Verde