Tarifes punt verd

Tarifes del Punt Verd

Tarifes del Punt Verd

Les Tarifes del Punt Verd es calculen per material i asseguren la recollida selectiva de cada envàs així com la seva recuperació.

Tarifes actualitzades

Tarifas Punto Verde

Tarifas Punto Verde

Més informació sobre la Tarifa Punt Verd Vidre consulta

Tarifes de la declaració simplificada

Les tarifes que cal aplicar en aquesta modalitat es determinen en funció de les tones d'envasos posats al mercat l'any anterior.

Tarifas Punto Verde

Com es calculen les tarifes del Punt Verd