Tarifes punt verd

Tarifes del Punt Verd

Tarifes del Punt Verd

Les tarifes vigents s’han calculat per cobrir el cost addicional que suposa la recollida selectiva dels residus d'envasos, i s’han actualitzat per poder donar servei a una població amb un sistema de recollida selectiva cada vegada més gran.

El cost del Punt Verd que s'aplica als envasos depèn del tipus de material; per tant, a igualtat de pes, no cotitzarà el mateix un envàs d'alumini que un de cartró, plàstic o acer.

Les tarifes per als diferents tipus de material d'envàs són les següents:

Tarifas Punto Verde

Tarifas Punto Verde

Més informació sobre la Tarifa Punt Verd Vidre consulta

Tarifes de la declaració simplificada

Les tarifes que cal aplicar en aquesta modalitat es determinen en funció de les tones d'envasos posats al mercat l'any anterior.

Tarifas Punto Verde

Com es calculen les tarifes del Punt Verd