Procés d'adjudicació

Procés d'adjudicació

Procés d'adjudicació

Dins l'àmbit d'actuació dels convenis signats amb les administracions, la nostra entitat ha de posar en marxa una planta de selecció d'envasos. Si vols que Ecoembes es responsabilitzi del material que s’hi classifiqui, comunica’ns-ho (formalització de la garantia de represa dels materials corresponents).

D'aquesta manera, a Ecoembes assumim la responsabilitat de la designació dels recuperadors/recicladors dels diferents materials seleccionats a les nostres plantes.

Procediment d'adjudicació

La gestió de designació dels materials es duu a terme d'acord amb el Procediment d'adjudicació de materials procedents de plantes de selecció d'envasos lleugers i de la fracció restant (escombraries en massa) d'Ecoembes, sota la norma ISO 9001, auditat periòdicament.

Les ofertes es publiquen a la nostra pàgina web convocar-les en obert a través de l'empresa Logalty, mitjançant el seu servei de publicació electrònica certificada. Es pot descarregar cada arxiu i fer una oferta tal com s'hi indica. Cada convocatòria roman publicada, com a mínim, fins al dia següent de la fi del termini de recepció de les ofertes.

Les convocatòries per a materials plàstics, acer i cartró de begudes/aliments d'envasos lleugers són per zones, cadascuna de les quals comprèn diverses plantes de selecció.

En el cas dels materials alumini i paper-cartró d'envasos lleugers, són per planta de selecció. Per acabar, en el cas dels materials d'escombraries en massa, són per planta de fracció restant (escombraries en massa).

Condicions generals de les convocatòries

Un document de convocatòria d'oferta inclou les condicions generals següents

1

Material

2

Durada de l'adjudicació

3

Termini de presentació de l'oferta

4

Referència de l'oferta

5

Quantitat prevista per adjudicar, segons la millor previsió disponible (no constitueix una garantia d'entrega d'una quantitat específica de material).

6

Sol·licitud d'oferta econòmica

7

Fórmula de revisió del preu i periodicitat d'aplicació de l'oferta (si es donés el cas)

8

Data prevista de reunió del Comitè d'Adjudicació

9

Altres aspectes que puguin ser rellevants

Enviament de les ofertes

Les empreses que vulguin participar en una convocatòria han de complimentar i enviar el document de presentació d'ofertes inclòs en el document de convocatòria d'ofertes.

Les ofertes han d'arribar a Ecoembes en un sobre tancat i dins del termini establert en el document de convocatòria d'ofertes. Les ofertes que arribin per un altre mitjà o fora de termini s’exclouran del procés d'adjudicació.

Les adjudicacions les resol el Comitè d'Adjudicació format per Ecoembes i verificat per un auditor independent del procés.

Aquestes condicions poden patir modificacions, En el cas que se’n produeixin, es detallaran convenientment.