FITXA D’IDENTIFICACIÓ

Aquesta informació és necessària per al contracte d'adhesió

DADES GENERALS DE L’EMPRESA

DOMICILI FISCAL
 
ADREÇA D’ENVIAMENT
(NOMÉS SI ÉS DIFERENT DE L’ANTERIOR)

Dades bancàries

Des de quin any posa la teva empresa envasos al mercat? *

CONTACTES DE L’EMPRESA (Camp obligatori)

 
NOM I COGNOMS
TELÈFON
Telèfon mòbil *
ADREÇA ELECTRÒNICA
CÀRREC
DEPARTAMENT
SIGNANT DEL CONTRACTE
Persona de contacte / facturació
Signant de la declaració

* Per a signar el contracte telemàticament és necessari indicar el número de telèfon mòbil, en cas contrari, el signament serà en document físic.

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades

Responsables

Ecoembalajes España, S.A.

Calle de Cardenal Marcelo Spínola 14, 2ª Planta, 28016 Madrid

oficinadeprivacidad@ecoembes.com.

Finalitats i Legitimació

  • Gestionar la relació de l'entitat a la qual representas amb Ecoembes, conforme als requisits del contracte/Conveni amb la teva entitat o amb l'Administració Pública corresponent. En enviar les teves dades prestes el teu consentiment per al tractament de les teves dades per a aquesta finalitat.
  • Resta de finalitats: Veure Política de Privacitat d'Ecoembes.

Destinataris

  • Autoritats reguladores i de control, organismes públics competents, jutges i tribunals.
  • Tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les teves dades personals.

Drets

El client podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar, els drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, supressió de dades ia no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, remetent una comunicació per escrit als responsables a les adreces (oficinadeprivacidad@ecoembes.com).

+ Info

Política de privacitat de Ecoembes.

With any doubt, get in touch on 900 84 83 82 or at atencionalcliente@ecoembes.com